Vinařství Konečný


Zásady ochrany osobních údajů


 

Vinařství Konečný, Stanislav Konečný IČO:  74407295, se sídlem U Hazuzky 255, 696 15 Čejkovice (dále jen „správce“) prohlašuje, že dodržuje nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
Naše společnost je zavázána k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. V zájmu transparentnosti bude v následujícím textu vysvětleno, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, Vaše práva a především pak, jak tyto údaje zabezpečujeme proti zneužití. Respektujeme Vaše právo na soukromí.

Cookies

Pro informace ohledně cookies čtěte prosím  naše Zásady souboru cookies.

Shromažďování osobních údajů

Správce shromažďuje a uchovává dva typy osobních údajů:

  1. Povinné a nutné osobní údaje k plnění kupní smlouvy a zpracování objednávek.
    Tyto údaje jsou Vámi poskytnuty dobrovolně při objednání zboží na e-shopu (např. fakturační údaje, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, e-mailová adresa) a nevyžadují zvláštní souhlas se zpracováním. Tyto údaje se archivují dle zákona o účetnictví po dobu nezbytně nutnou.
  2. Údaje nad rámec kupní smlouvy.
    a) registrační údaje: Jedná se o údaje při vytvoření uživatelského účtu, které se uchovávají za účelem ověření identity a umožnění vstupu do uživatelského účtu a ke zjednodušení případného nákupu zboží v e-shopu (např. předvyplněné fakturační údaje).
    b) analytické údaje: Tyto údaje jsou sbírány anonymně na webových stránkách a slouží k analýze návštěvnosti webových stránek (např. počitadlo návštěv).

Ochrana dat a zabezpečení

Vinařství Konečný je zavázáno k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním, včetně šifrovaného spojení https na webových stránkách. Taktéž interní databáze zákazníků je chráněna pomocí šifrovacích metod a hesel.

Třetí strany

Správce v žádném případě neposkytuje Vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít Váš souhlas nebo pokud nebude zákon vyžadovat jinak, nebudeme sdílet Vaše osobní data, která nám poskytnete on-line. Výjimku tvoří poskytnutí povinných údajů nezbytných k plnění obchodní smlouvy našim obchodním partnerům - doručovací společnost PPL s.r.o. a Česká pošta, s.p., (tj. kontaktní a doručovací údaje pro vámi zvolenou společnost) a zákonem stanovené zpracování (tj. účetní, popř. finanční úřad).

Právo na úpravu a vymazání osobních údajů

Jako uživatel webových stránek www.vinarstvi-konecny.cz máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme a podílet se na jejich aktualizaci a na vymazání (tj. právo být zapomenut).
Registrovaný uživatel má možnost svá osobní data upravovat, aktualizovat a mazat v záložce „Nastavení“ ve svém uživatelském účtu.
Neregistrovaný uživatel může požádat o aktualizaci, úpravu nebo vymazání dat zasláním e-mailu na info@vinarstvi-konecny.cz
Berte prosím na vědomí, že určité Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

  1. Nákup zboží (s registrací i bez registrace): data se archivují po dobu 3 let. Každý nový nákup tuto lhůtu obnovuje dnem uskutečnění nové objednávky.
  2. Zákonem stanovenou dobu: po dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Po uplynutí této lhůty budou Vaše osobní údaje trvale odstraněny.